Zakládací akce Fora Asistence

Zakládací akce Fora Asistence proběhla 12.listopadu 2014 v partnerské agentuře Dark Side za 
skvělého a mile srdečného doprovodu Simony Babčákové
celým večerem.
 
 
V průběhu večera došlo k představení Asistence o.p.s. a jejích projektů, promítnutí ukázek videí z akce Jedeme v tom s Vámi
a z nedávno proběhnuvší akce Štafetová asistence, byly načrtnuty základní obrysy Fora Asistence, zakládající ambassadoři sdíleli
své příběhy, motivaci pro dobrovolnickou práci pro Asistenci a poskytli tak inspiraci pro ostatní. 

V druhé části večera jsme společnými silami myšlenku dotvářeli,
debatovali, vzájemně se inspirovali a bylo to velmi příjemné a obohacující.
 
   
 
 
Všem účastníkům akce patří náš vřelý dík za jejich čas, společnost, nápady a zájem o další pokračování v započaté práci.
D Ě K U J E M E !
Další akce Fora Asistence budou v roce 2015 probíhat cca ve dvouměsíčním intervalu, formátem budou buď inspirativní
snídaně či večeře se zajímavou osobností a následnou pracovní částí. 
O všech detailech Vás budeme včas informovat.
Další akce se chystá na  únor 2015.
 
Těšíme se na to!
MÁ TO SMYSL!

Fotografie z akce naleznete zde.