O Fóru Asistence

Zásadním impulsem pro vznik FÓRA ASISTENCE je proměňující se atmosféra ve společnosti a větší potřeba
propojovat se nad projekty, které mají smysl.

Rok 2015, ve kterém Asistence o.p.s. slaví 20 let existence, si říká o něco výjimečného.

Za těch 20 let se okolo Asistence spontánně vytváří okruh lidí, kteří chtějí a mohou nabídnout nápady, finanční prostředky,
kontakty, dobrovolnickou pomoc.

Těmto lidem říkáme ambassadoři a rádi bychom tento okruh zajímavých a dobrých lidí propojili, posílili a rozšířili. Vedou nás k tomu i důvody finanční, rok 2015 před nás staví velkou výzvu v podobě zajištění 20% rozpočtu. Hledáme celkem 2 mil. Kč, doposud zajištěných z fondů EU, díky kterým jsme rozvinuli podstatně důležité a potřebné služby.

Stojíme o nové ambasadory a jejich nápady, propojování na další kontakty a sítě, finanční podporu, dovednosti, organizační schopnosti.

Každý něco máme, co můžeme nabídnout ve prospěch fungující společnosti, JE NA ČASE.

Máte zájem stát se ambassadorem? Kontaktujte nás!

O Asistenci o.p.s.

Asistence o.p.s. začala v roce 1995 spolupracovat se studenty škol Jedličkova ústavu na tom, aby další život naplňoval jejich sny: žít svobodně ve svém bytě, mít zaměstnání, setkávat se s přáteli, mít zajištěnu osobní asistenci a podporu v potřebných oblastech.

Osobní asistence: Ročně 27.000 hodin pro celkem 110 klientů

Osobními asistenty a dobrovolníky jsou nejčastěji studenti vysokých škol různorodých zaměření. U většiny z nich se jedná o první zkušenosti s prací v pomáhající profesi, čemuž odpovídá důkladný úvodní zácvik od instruktora osobní asistence. Spolupráci průběžně organizují koordinátoři. Během roku realizujeme pro naše asistenty další vzdělání v podobě kurzů.

Sociální rehabilitace: Ročně 3.000 hodin konzultací pro 140 klientů

Konkrétně se jedná o Tranzitní program neboli podporu při přechodu ze školy do dalšího života zejména pro studenty škol Jedličkova ústavu. Podporované zaměstnávání je zaměřeno na proces nalézání a udržení vhodného placeného zaměstnání na běžném trhu práce. Poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a při orientaci v otázce bydlení.
Individuální práci s klienty sociální rehabilitace se věnuje deset konzultantek.

Bariéry ve veřejné dopravě:Iniciovali jsme vznik Koncepce MHMP pro Prahu bez bariér do roku 2025

Od roku 2007 intenzivně prosazujeme bezbariérovou veřejnou dopravu. V projektu Jedeme v tom s Vámi nabízíme veřejnosti sebezkušenostní jízdy na vozíku z domova do zaměstnání, zapojilo se více než 500 účastníků. Uspořádali jsme velkou petiční akci „Za MHD přístupnou“ a získali podporu 10.500 Pražanů. Oživili jsme město happeningy, filmovými projekcemi a debatami s politiky. Výsledky můžete aktuálně vidět například na čerstvě bezbariérové zastávce Lazarská nebo při stavbě výtahů ve stanicích Anděl, I.P.Pavlova a Můstek. Do roku 2025 má být Praha bez bariér!

Více informací o Asistenci o.p.s. naleznete na webu www.asistence.org