Protislužba
Protislužba pro ambassadora aneb CO ZA TO?

 • morální a duchovní rozměr, naplňování základní lidské potřeby
 • networking, který lze využít v rámci pracovního a osobního života
 • možnost vlastní realizace v rámci kreativních projektů pro neziskový sektor - pro reálné lidi
 • zkušenosti s realizací charitativních projektů
 • získání komplexnějšího pohledu na svět
 • možnost sledovat účinek vlastního zapojení a vkladu v reálném čase
 • zkušenost s fungováním neziskových organizací a jejich motivací
 • být součástí nově vznikajícího projektu pro neziskový sektor - který má reálnou šanci stát se šablonou, vzorem, předlohou, inspirací pro ostatní neziskovky
 • být inspirací pro ostatní, kteří chtějí aktivně pomáhat
 • měnit klima společnosti napomáhat odklonu od 100% materiálního zaměření
 • bourání předsudků
 • pomoc k samostatnosti a lepší kvalitě života klientů Asistence = lidí s tělěsným a kombinovaných postižením
Stojíme o nové ambassadory a jejich nápady, o propojování a další kontakty, sítě, o finanční podporu, dovednosti,
organizační schopnosti, inspiraci a sdílení.
 
Máte zájem se zapojit? Kontaktujte nás.